Դիվանագիտական կադրերի պատրաստման դասընթաց

Հայաստանի դիվանագիտական դպրոցում 2022-23 թթ. դասավանդվող առարկաները

 

Ամիս Դասընթաց
Սեպտեմբերի 12-23 Միջազգային հարաբերությունների ներածություն
   
Սեպտեմբերի 26 - հոկտեմբերի 7 Միջազգային իրավունք
   
 Հոկտեմբերի 10-21 Միջազգային քաղաքատնտեսություն
   
Հոկտեմբերի 24-28 Անվտանգության հարցեր
   
 Հոկտեմբերի 31 - նոյեմբերի 4 Արտաքին քաղաքականության վերլուծություն
   
Նոյեմբերի 7-11 Հակամարտությունների կառավարում և կարգավորում
   
Նոյեմբերի 14-25 Էներգետիկ քաղաքականություն
   
Նոյեմբերի 28- դեկտեմբերի 2  ԵՄ. գործընթացներ, ինստիտուտներ և քաղաքականություն
   
Դեկտեմբերի 5-9 ԵՄ արտաքին քաղաքականություն
   
  Հունվարի 9-20  Միջազգային կազմակերպություններ
   
 Հունվարի 23-27  Հայաստանը և միջազգային կազմակերպությունները
   
Հունվարի 30 - փետրվարի 3 Դիվանագիտություն
   
 Փետրվարի 6-10  Տնտեսական դիվանագիտություն
   
 Փետրվարի 13-17  Դիվանագիտական էթիկա և արարողակարգ
   
 Փետրվարի 20-22  Հաղորդակցության հմտություններ
   
Փետրվարի 27 - մարտի 3  Միջազգային բանակցությունների վարժանքներ
   
 Մարտի 6-9  Հյուպատոսական դիվանագիտություն
   
 Մարտի 13-16  Հանրային դիվանագիտություն
   
Մարտի 20-23  Քաղաքական վերլուծություն և դիվանագիտական գրագրություն
   
Մարտի 27-29 Գիտության դիվանագիտություն
   
 Ապրիլի 3-7 Հայաստանի հարաբերությունները հարևանների հետ
   
  Պրակտիկա (Մաս 1)
   
  Պրակտիկա (Մաս 2)