Դիվանագիտական կադրերի պատրաստման դասընթաց

Հայաստանի դիվանագիտական դպրոցում 2021-22 թթ. դասավանդվող առարկաները

 

Ամիս Դասընթաց
Սեպտեմբերի 6-17 Միջազգային հարաբերությունների ներածություն
   
Սեպտեմբերի 20 - հոկտեմբերի 1 Միջազգային իրավունք
   
 Հոկտեմբերի 4-15 Միջազգային քաղաքատնտեսություն
   
Հոկտեմբերի 18-22 Անվտանգության հարցեր
   
 Հոկտեմբերի 25-29 Հակամարտությունների կառավարում և կարգավորում 
   
Նոյեմբերի 1-5 Արտաքին քաղաքականության վերլուծություն
   
Նոյեմբերի 8-19 Էներգետիկ քաղաքականություն
Նոյեմբերի 22- դեկտեմբերի 3  
   
 Դեկտեմբերի 6-17  Միջազգային կազմակերպություններ
   
  Հունվարի 11-15  ԵՄ. գործընթացներ, ինստիտուտներ և քաղաքականություն
   
 Հունվարի 18-29  ԵՄ արտաքին քաղաքականությունը
   
 Փետրվարի 2-5  Հայաստանը և միջազգային կազմակերպությունները
   
 Փետրվարի 8-12  Դիվանագիտություն
   
 Փետրվարի 22-26  Տնտեսական դիվանագիտություն
   
 Մարտի 1-5  Դիվանագիտական էթիկա և արարողակարգ
   
 Մարտի 15-17  Հաղորդակցության հմտություններ
   
 Մարտի 22-26  Միջազգային բանակցությունների վարժանքներ
   
 Մարտի 29-31  Գիտության դիվանգիտություն
   
 Ապրիլի 6-9  Հանրային դիվանագիտություն
   
 Ապրիլի 12-15 Քաղաքական վերլուծություն և դիվանագիտական գրագրություն
   
   Հյուպատոսական դիվանագիտություն
   
  Հայաստանի հարաբերությունները հարևանների հետ
   
  Պրակտիկա (Մաս 1)
   
  Պրակտիկա (Մաս 2)