Պատկերասրահ

23.06.2022 - Ռումինիայի դեսպան Կոռնել Իոնեսկու