Պատկերասրահ

06.07.2016 - 2015թ. դասընթացի ավարտական վկայականների հանձնում