Լրահոս / Հայտարարություններ

30.06.2017 • 2017-2018 ուսումնական տարվա ընդունելության գրավոր քննություն

2017 թ . հու ն իսի 30- ին ՀՀ ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոցը անցկացրեց « Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն » ամենամյա դասընթացի ընդունելության քննության գրավոր փուլը : Դիմորդներն   իրենց ընտրությամբ աշխատանք գրեցին միջազգային հարաբերությունների՝ տեղում հանձնարարված երկու թեմաներից մեկի շուրջ : Երկրորդ փուլ անցած դիմորդները հուլիսին կհրավիրվեն հարցազրույցի : Դասընթացը կմեկնարկի ս . թ . սեպտեմբերին և կավարտվի 2018 թ . ամռանը :